Övertaget Jönköping

Kv. Övertaget Jönköping

Här fick vi i uppdraget av Gärahovs Bygg att utföra plattsättningsentreprenaden i Lidl´s nya butik, trappbeklädnad samt golvbeläggning av terrazzo i den nya förskolan samt kakelsättning av väggarna i parkeringshuset med infällda siffror som markerar våningsplanet.